احراز هویت

کاربر گرامی، به منظور جلوگیری از پرداخت های مشکوک و نا خواسته و مشکلات متعاقب

 آن و مطابق ماده 3 قوانین مقررات سایت، برای خرید از سایت نیازمند احراز هویت 

با مدارک شناسایی و کارت بانکی استفاده شده برای خرید هستید.

در صورت تایید نشدن هویت کاربران ، از انجام خرید جلوگیری خواهد شد.

1- توجه داشته باشید تنها با کارت های احراز هویت شده میتوانید خرید داشته باشید.

2- کارت ملی و کارت بانکی باید به نام یو شخص باشد.

3- اگر برای اولین بار احراز هویت میکنید دقت داشته باشید باید عکس

 از کارت بانکی که با آن خرید انجام داده اید و کارت ملی صاحب کارت را ارسال کنید.

احراز هویت

"*" indicates required fields

نام*
نام خانوادگی*
Max. file size: 2 MB.
Max. file size: 2 MB.

صفحه اصلی

پشتیبانی روبیکا

سبد خرید